SAMUEL LUKANGA: Gölge Gençlik Liderliği: Ülkede gençlerin etkin katılımını gerçekleştirme isteğiyle yönlendirilen bir zümre


Gölge, asla bir klik ya da kabal değil, daha çok Uganda, Doğu Afrika ve Afrika’nın tüm genç vatandaşlarına uyum sağlayan bir birliktir ve olmayacaktır.

Gelişmekte olan ülkelerdeki gençler de her zaman iyi işlere hayrandır. Ancak gerçekler çoğu zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Öğrencilerin %80’i yüksek vasıflı bir mesleği hedeflerken, mezunların sadece %20’si gerçekten bir meslek ediniyor.

Genç girişimcilik programları bir fark yaratabilir mi? En umut verici sektörler hangileri? Gençlik Bakanlıklarının ve bağışçıların rolü ne olmalıdır? Peki ya istihdamın ötesinde gençlerin refahı? Bunlar, gölge gençlik liderliğinin her zaman ürettiği olağanüstü sorulardır.

En derin anlamıyla gölge, insanın hâlâ arkasında sürüklediği görünmez kertenkele kuyruğudur. Dikkatlice kesildiğinde, gizemlerin iyileştirici yılanı olur.

Gölge, gençlik liderliğindeki tüm ego-kişiliğe meydan okuyan ahlaki bir sorundur. Çünkü hiç kimse kayda değer bir ahlaki çaba göstermeden gölgenin bilincine varamaz.

Bunun bilincine varmak, liderlik kişiliğinin karanlık yönlerini mevcut ve gerçek olarak kabul etmeyi içerir. Bu eylem, her türlü kendini bilmenin temel koşuludur.

Kolektif güçlerin yükselişinin neden olduğu karakter değişikliği şaşırtıcı. Nazik ve makul bir varlık, bir manyak ya da vahşi bir canavara dönüştürülebilir.

Gölge gençlik Liderliğinin üyelerinin yürütme yetkisi yoktur. İktidardaki liderliğin politikalarını ve eylemlerini incelemek ve alternatif politikalar sunmak gölgenin sorumluluğundadır.

Gölge liderlik, hem gençlik hem de öğrenci konseylerinin ön sıralarının bir parçası olarak Resmi Muhalefet cephesinin çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor ve etmeye devam edecek.

Kanıt olarak, Avustralya siyasi sisteminin diğer birçok bileşeninde olduğu gibi, Gölge Kabine de İngiliz Parlamentosu’ndaki gayri resmi bir süreçten evrildi.

Britanya’da on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, farklı ve örgütlü bir muhalefet ortaya çıkmaya başladı; hemen ardından stratejisini koordine edecek bir liderlik grubu geldi.

O yüzyılın ikinci yarısında, İngiliz akademisyen DR Turner, ‘kullanımının hala sınırlı olduğunu ve tam potansiyelinin tanınmadığını’ belirtmesine rağmen, Gölge Kabine İngiliz siyasetinde tanınan bir varlık haline geldi.

Zaman içinde, Gölge Kabine İngiliz sistemindeki konumunu yavaş yavaş sağlamlaştırdı, en önemlisi 1937’de, Muhalefet Lideri pozisyonunun maaş taşımaya başladığı zamandı.

Ancak aynı gelişme, 17 yıl önce, Başbakan Billy Hughes’un bir girişiminin ardından Avustralya’da zaten gerçekleşmişti.

Bir akademisyen olarak, Ian Ward, bunun Avustralya’da Gölge Kabinesinin tek resmi tanınması olduğunu belirtiyor; gölge bakanların maaşları arka bakanlarla aynı oranda belirlenir, ancak genellikle araştırmacılar ve diğer personel için – bakanlara tahsis edilenin beşte biri kadar – bir ödenek verilir.

Bu bağlamda İngiliz himayesinin bir ürünü olarak, İngiliz Gölge Kabinesinin evrimini ve bunun Avustralya eşdeğerini nasıl etkilediğini kısaca özetliyorum. Daha sonra İngiliz Gölge Kabinesine en yaygın olarak atfedilen üç rolü inceliyorum ve modern Avustralya Gölge Kabinesinde ne ölçüde belirgin olduklarını tartışıyorum.

Bu roller şunlardır: Muhalefeti örgütlemek, alternatif bir hükümet sağlamak ve geleceğin bakanları için bir eğitim alanı olarak hizmet etmek.

Bu nedenle Gölge Gençlik Liderliği, bölgede gençlerin kapsayıcılığını savunmak söz konusu olduğunda, saldırganlık, gösterişlilikle, güçlü ve şevkle aynı rolleri yetkin bir şekilde oynamak için burada.

Sorunlu ekonomiler, hükümet programlarının eksikliği ve eğitimin önündeki engeller, gençlerin yetişkinliğe geçişini zorlaştırarak gençlerin dışlanmasına katkıda bulunan sosyal kurumlardaki işlev bozukluklarının örnekleridir.

Çünkü Avrupa hükümetleri son zamanlarda toplumların örgütsel yapılarındaki bu eksiklikleri fark etmiş ve sosyal dışlanma ile ilgili politikaları yeniden incelemeye başlamışlardır. Gençlerin dışlanması, gençlerin toplumlarındaki kurum ve kuruluşlara katılma konusunda sosyal dezavantajlı oldukları bir sosyal dışlanma biçimidir.

Gençlerin dışlanması, yaş, ırk, cinsiyet, sınıf ve yaşam tarzının tümü belirli bir kültürde gençlerin yaşam deneyimlerini etkilediği için çok boyutludur. Bu kesişimsellik, bireysel bir gencin dışlanmayı deneyimleme derecesini etkiler.

Gençlerin dışlanması, sosyal dışlanmanın dışlayanlar ve dışlananlar olmak üzere iki tarafı içerdiği ölçüde ilişkiseldir. Gençlerin dışlanmasıyla ilgili olarak, dışlananlar genellikle ekonomik destek hizmetlerinin ve gençlere yardımcı olan kurumların kendi rahat yaşam standartlarını riske attığına inanan daha yaşlı nesillerdir.

Tüm bu demografik, kültürel, mekansal ve ilişkisel faktörler, dünya çapındaki genç dışlanma deneyimlerine katkıda bulunuyor.

Sosyal dışlanma ile ilgili pek çok politika gençleri hedef almaktadır, çünkü bu insan demografisi yetişkinliğe geçişle karşı karşıyadır; toplumlarımızın gelecekteki kültürünü ve yapısını etkileyecek kariyer ve yaşam tarzı seçimlerini tanımlamak.

Olumlu gençlik geliştirme programları, gençlerin gelişimsel ilerlemesini optimize etmek için tasarlanmalıdır.

Gölge gençlik liderliği, gençlerin herhangi bir ülkenin bugününü şekillendirmekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğini de derinden belirleyeceğine inanıyor.

Gençler, yüksek öğrenme ve beceri edinme kapasitesi ve genel olarak topluma katılıma yönelik olumlu tutumlarla karakterize edilen bir yaşam aşamasındadır.

Tanrı ve Ülkem için

Lukanga Samuel
[email protected]
+256 785717379

Yazar bir sosyal kalkınma meraklısı, bir şair, Nakaseke Bölgesi’nden sağduyulu bir gençlik lideri ve UNSA gölge hükümetinin sağlam bir ses şefi Whip.

Topluluğunuzda bir hikayeniz veya bizimle paylaşmak istediğiniz bir fikriniz mi var: [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.Kaynak : https://www.watchdoguganda.com/op-ed/20220717/139988/samuel-lukanga-the-shadow-youth-leadership-a-coterie-driven-by-the-want-to-actualize-effective-youth-inclusivity-in-the-country.html

Yorum yapın