COP27, Afrika için Eşsiz Fırsat Sunuyor — Küresel Sorunlar


Angola Cumhuriyeti bayrağı (ortada) New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde dalgalanıyor. Kredi: Afrika Yenileme, Birleşmiş Milletler
  • Fikir Kingsley Ighobor tarafından (Birleşmiş Milletler)
  • Inter Basın Servisi

Diğer konuların yanı sıra Afrika’da barış ve güvenliğe odaklandı ve ülkesinin küresel nüfusun evrensel olarak aşılanmasına verdiği güçlü desteği tekrarladı.

Africa Renewal’den Kingsley Ighobor ile yaptığı bu röportajda Büyükelçi Ferreira, kadınların güçlendirilmesi, serbest ticaret ve kıtanın bu yıl Mısır’da düzenlenecek BM iklim konferansından (COP 27) neler bekleyebileceğini tartışıyor.

Röportajdan alıntılar:

S: Angola’nın BM Daimi Temsilcisi olarak bu role doğru yolculuğunuz nasıldı?

Yolculuğum uzun oldu, bunun hakkında konuşmak saatler alabilir. Orduda başladım ve yıllar sonra oldukça ilginç ve zorlu bir yolculuk olan diplomasiye geçtim.

1980’den beri diplomat olarak çalışıyorum. Şu anki görevimden önce, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olduğum Viyana’da ikamet ederek Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya’da Büyükelçi olarak çalıştım.

Angola 46 yıl önce BM Üye Devleti olduğundan beri bu görevde görev yapan ilk kadınım.

S: Tebrikler! Şimdiye kadarki ilk üç başarınız nelerdir?

Barış ve güvenlikle ilgili başarılardan bahsederken, Angola’nın liderliğinin bir parçası olarak şunu belirtmek önemlidir. Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) Başkanımız João Lourenço, Başkan sıfatıyla ikinci kez, Haziran 2021’de Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki duruma ayrılmış bir toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ne brifing verdi. Ülkeye uygulanan silah ambargosuna son verilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Angola, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmaya ve desteklemeye devam ediyor.

Yine 2021’de Angola, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Kalkınma Gündeminin uygulanmasına ilişkin Ulusal Gönüllü İncelemesini ilk kez Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da sundu.

Bir başka büyük başarı da, BM Genel Kurulu’nun Şubat 2021’deki bir kararla Angola’ya En Az Gelişmiş Ülke kategorisinden Orta Gelirli bir Ülkeye sorunsuz bir geçişe hazırlanması için üç yıl daha vermesiydi. Bu yoğun görüşmelerin ardından oldu.

Angola’nın ikinci kez 2022-2024 trienyumu için İdari ve Bütçe Sorunları Danışma Komitesi’nin (ACABQ) bir üyesi olduğunu belirtmeliyim. Komite, öncelikle Birleşmiş Milletler’in program bütçesini incelemekle görevlendirilmiştir.

S: 2022 için öncelikleriniz nelerdir?

Bu yıl için temel önceliğimiz, özellikle alt bölgemiz olmak üzere Afrika’ya ağırlık vererek barış ve güvenliğe odaklanmaya devam etmektir.

Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere hassas gruplara insani yardımı teşvik eden programlara, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya da dikkat etmeye devam edeceğiz.

S: “Kadınların diplomasideki rolü, uluslararası ilişkilerin erkek egemen doğasında reform yapmanın anahtarıdır,” Büyükelçi Ferreira

New York’ta BM’de sadece birkaç Afrikalı kadın Daimi Temsilci var. Bu sayıyı artırmak için ne yapılmalı?

Kadınların diplomasideki rolü, uluslararası ilişkilerin erkek egemen doğasında reform yapmanın anahtarıdır. Kadınların barış ve güvenlik mekanizmalarına katılımı, erkeklerin karar verici olduğu ataerkil normdan sapmak ve kadınlar arka planda kalmak için gereklidir.

Ancak, her ülkenin kendi ulusal stratejisi vardır. Mesele sadece New York’ta veya başka herhangi bir pozisyonda kadın PR’ların sayısını artırmak değil, aynı zamanda kadınların bunu hak etmesidir.

Angola’da diplomasi de dahil olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadının katılımına yönelik yavaş ama emin adımlarla olumlu adımlar atıldı. Başkan João Lourenço 2017’de göreve başladığından beri, kadın Misyon Başkanlarının sayısında istikrarlı bir artış oldu. Şu anda 14 kadın Diplomatik Misyonlara liderlik ediyor ve üçü Daimi Temsilci. New York’tayım ve her biri Cenevre’deki BM ofisinde ve Paris’teki UNESCO’da. Görevlerde 40 adamımız olduğu için cinsiyet dengesi açısından hala bir boşluk var, ancak doğru yönde ilerliyoruz.

S: Afrika’da kadınların güçlendirilmesi neden önemlidir?

Afrika’da kadınların güçlendirilmesi, onların öz değer duygularını, kendi seçimlerini belirleme yeteneklerini ve toplumdaki sosyal değişimi etkileme haklarını geliştirecektir. Cinsiyet eşitliği, erkekler ve kadınlar aynı sosyo-ekonomik haklardan ve fırsatlardan yararlandıklarında ve eğitim, sağlık hizmetleri, insana yakışır iş ve siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinde temsile eşit erişime sahip olduklarında sağlanır.

Kadınlar Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor, ancak karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmiyorlar.

Son istatistikler, kadınların Afrika’daki parlamento koltuklarının yaklaşık yüzde 24’ünü işgal ettiğini gösteriyor ve bu da küresel ortalama yüzde 25’e önemli ölçüde yakın. Ne yazık ki, Güney Afrika’nın yüzde 31 ile alt bölgeleri ve yüzde 32,4 ile Doğu Afrika, Afrika’da kadınların parlamentodaki temsilinden büyük ölçüde sorumludur. Diğer üç alt bölge ise çok geride.

Elbette, 1995 Pekin Eylem Platformu’nun en az yüzde 30’luk bir hedefi varken, Afrika Birliği Gündemi 2063’ün yüzde 50’lik bir kadın temsili hedefi var.

S: “İklim değişikliği, ekonomilerimiz, altyapı yatırımlarımız, su ve gıda sistemlerimiz, halk sağlığı, tarım ve geçim kaynakları için toplu olarak Afrika’nın kalkınma kazanımlarını geri almak için tehdit eden sistematik riskler oluşturuyor,” Büyükelçi Ferreira

Angola, evrensel COVID-19 aşısı çağrısının ön saflarında yer aldı. Bu alanda başarıya ulaşmak için daha ne yapılması gerekiyor?

Angola, birçok gelişmekte olan ülke gibi, kimsenin geride kalmaması için COVID-19’a karşı evrensel aşı çağrısında bulunuyor.

Başkan Lourenço, Eylül 2021’de BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, aşıların herkesin kullanımına sunulması için birçok ülkenin aşı üretmesini mümkün kılmak için Fikri Mülkiyet haklarından feragat edilmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz Şubat ayında, COVID-19 Aşılarına Evrensel Erişim Konulu Üst Düzey Toplantıda Başkanımız, en zengin ülkeleri, yaklaşık 600 milyon aşının acil olarak satın alınması için COVAX aracılığıyla 5 milyar dolar bağışlamaya ve ulusal aşı kampanyalarının uygulanmasını desteklemeye bir kez daha çağırdı.

Pandeminin küresel bir boyutu var ve bu nedenle küresel bir yanıt gerektiriyor. Etkisi, uluslar arasındaki karşılıklı bağımlılığı vurgulamıştır. Bu nedenle, üretim, dağıtım ve adil erişimi geliştirmek için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini savunmaya devam ediyoruz.

Mısır, Kenya, Nijerya, Senegal, Güney Afrika ve Tunus’un, DSÖ’nün aşılara karşı en etkili lisanslı aşılar olduğuna inanılanları çoğaltma çabasının bir parçası olarak kıtada mRNA aşıları üretmek için gereken teknolojiyi almak üzere seçilmesinden mutluyum. COVID-19.

COVID-19’a karşı bu mücadelede dünya bir araya gelmeli. İhtiyacı olan herkes için aşılara, testlere ve tedavilere erişim tek çıkış yolu.

S: Şu anda Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin (AfCFTA) ikinci yılındayız. Afrikalı kadınların serbest ticaretten nasıl yararlanabileceğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Afrika ekonomisinin gelişmesinde kadınların kilit paydaşlar olduğuna şüphe yok. Her şeyden önce, kadınlar kayıt dışı tüccarların yüzde 70’ini oluşturuyor, bu nedenle AfCFTA, Afrika içi ticarette cinsiyetin önemini kabul ediyor.

Ama daha ileri adımlar atmalıyız. Örneğin, cinsiyet farkını kapatan politikaları teşvik etmeliyiz. AfCFTA’nın Afrikalılar üzerindeki potansiyel etkisini ele alırken, böyle bir etkinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ele alınmasına yardımcı olup olmayacağı sorusunu ele alalım.

İyi haber şu ki, Dünya Bankası’na göre AfCFTA, potansiyel olarak 30 milyon Afrikalıyı aşırı yoksulluktan kurtarabilir ve günde 5,50 doların altında yaşayan 68 milyon kişinin gelirini artırabilir. Ve kadın tüccarların son derece yararlanabileceği 1,3 milyar kişilik bir birleşik pazarımız var.

Ayrıca, AfCFTA, tarım sektörü gibi farklı sektörlerdeki işlerde kadınların rollerini artırabilir.Genişletilmiş ihracat pazarları büyük kadınlar için fırsatlar.

Artan sanayileşme ve çeşitlendirmenin, daha yüksek vasıflı ve daha iyi ücretli işleri onlar için daha erişilebilir ve erişilebilir hale getireceğinden, imalat sanayilerindeki kadınlara fayda sağlayabileceğini de unutmayın. Önemli ölçüde, KOBİ’lerdekiler de dahil olmak üzere kadın girişimciler, bölgesel değer zincirlerinden ödüller alacaktır.

S: “Afrika için daha iyi bir anlaşma, kümülatif küresel CO2 emisyonlarının yalnızca yüzde üçünü oluşturan ancak etkilerinin yükünü taşıyan bir kıta için iklim adaleti anlamına gelecektir,” Büyükelçi Ferreira

Mısır ev sahipliği yapacak COP27 bu yılın sonlarında. Angola genel olarak bundan ne çıkmasını istiyor?

Öncelikle Mısır’ı COP27’ye ev sahipliği yaptığı için tebrik etmek istiyorum.

Angola, iklim değişikliğini, ulusların ekonomik ve sosyal yaşamı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak görmektedir. İklim değişikliği, ekonomilerimiz, altyapı yatırımları, su ve gıda sistemleri, halk sağlığı, tarım ve geçim kaynakları için toplu olarak Afrika’nın kalkınma kazanımlarını geri almak için tehdit eden sistemik riskler oluşturuyor.

Afrika, 1,5 santigrat derecenin üzerindeki tüm iklim senaryolarında iklim değişikliği etkilerine karşı en savunmasız kıtadır.

Şu anda Angola’nın ulusal enerji matrisi, kirletici olmayan enerji kaynaklarının yüzde 62’sini içeriyor ve 2025’te yüzde 70’e ulaşmayı hedefliyoruz. 2025’e kadar elektrik üretiminde karbonun azaltılmasına yönelik somut katkımızı açıkça tanımladık. ayrıca ormanların, ulaşımın ve tarımın sürdürülebilir yönetiminde tamamlayıcı eylemlerde bulunmak.

Afrika için daha iyi bir anlaşma, kümülatif küresel CO2 emisyonlarının yalnızca yüzde üçünü oluşturan ancak etkilerinin yükünü çeken bir kıta için iklim adaleti anlamına gelecektir. Bununla birlikte, daha az gelişmiş ülkeler, düşük karbonlu kalkınmayı benimseme ve ekonomilerini 2050 yılına kadar net sıfıra geçirme konusunda artan bir baskı altındadır.

Benim görüşüme göre, COP27, Afrika için iklim görüşmesine liderlik etmesi ve kıta için daha iyi iklim anlaşmaları müzakere etmesi için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Afrika Yenileme, Birleşmiş Milletler

IPS BM Bürosu


IPS News UN Bureau’yu Instagram’da takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service

Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/05/26/30958

Yorum yapın